Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
12. 5. 2009

Detaily v šikmých střechách

 

Každým rokem jsou popsány stohy papíru na toto nekonečné téma. Specializovaní výrobci se neustále snaží všemožně informovat širokou stavební i laickou veřejnost o důležitosti provedení těchto nezbytných prvků a maximálně zefektivňují použití k tomu potřebných komponentů. Pouze odborná zkušenost a zodpovědnost navrhovatelů nejrůznějších skladeb
v souladu s řemeslnou kázní a precizně vyrobené a dlouhodobě funkční materiály dokážou dovést zhotovované konstrukce
ke kýženému cíli a tím dosáhnout maximální spokojenosti všech zúčastněných z plně funkčních děl.

Podbízení cenou
Nutno podotknout, že navrhování materiálů mnohdy podléhá cenovému podbízení výrobců, o jejichž opravdové serióznosti
v návaznosti na prezentovanou jakost si v dnešní době lze vytvořit reálný obrázek poměrně jednoduchým způsobem
(např. za pomoci internetu). Investorům a dodavatelům stavebních zakázek, kterým jde především o dílo samotné, nestačí jen levně nakoupit materiál, slibující v technických listech při zřetelně nízké ceně minimálně shodné vlastnosti jako produkty,
které na trhu patří mezi nejlepší. Vědí, že počáteční výhoda nízké ceny se pak velmi rychle smazává a stává se pouze optickým klamem v touze prosadit se. Požadovaná technická řešení navrhovaných konstrukčních skladeb takových výrobců pak bývají většinou pouhým hazardem se zákazníkem, který je naplno vystaven jejich technicko-amatérskému potácení se mezi fantazií a touhou prodat za každou cenu.

Detail vyžaduje preciznost
Zaměření na detail vyžaduje především zájem o jeho provedení, neboť tento bývá v případě pojistněhydroizolačních a vzduchotěsných vrstev světlu světa vystaven jen velmi krátkodobě. Důležitost těchto skrytých technik nabývá plně svého významu většinou až po dokončení konstrukčního celku a při následném užívání stavby. V této chvíli začínají na konstrukci dlouhodobě působit jednak vnější povětrnostní vlivy a jednak vlivy vnitřní, stavebně-fyzikální, které se nechají jen stěží ošálit.

V praxi to znamená, že pokud jsme podcenili detailní zapracování nejrůznějších konstrukčních prostupů např. v souladu
s pojistněhydroizolační vrstvou, vytvořili jsme podmínky pro lokální zatékání do konstrukčního celku šikmé střechy. Pak už jen záleží na povětrnostních vlivech a jejich více či méně extrémních účincích, aby se nedodělky projevily. U některých staveb se projeví opticky a poměrně záhy, jinde působí dlouhodobě a skrytě. V obou případech však devastují provedené konstrukční celky a podílejí se tak výrazně na snižování komfortu užívaných či obývaných prostor a interiérů.

Kde číhá nebezpečí
Největším nebezpečím pro konstrukční celky šikmých střech jsou nesprávně navržené nebo nesprávně použité materiály.
Dále pak chybná kombinace jednotlivých materiálových vrstev a nezpracované detaily. Počet detailů je přímo závislý na členitosti konstrukce a tím pádem složitosti navrhované a prováděné střechy, kterou musíme vždy vnímat jako celek,
ve kterém vše souvisí se vším.

V tomto okamžiku platí, že určité výrobky a jejich systémové doplňky jsou nenahraditelné a dominantou v rozhodování o jejich použití by neměla být pouze cena, ale především komplexní vnímání skutečného přínosu a užitku.

Systém doplňků
Pokud jsme tedy rozhodnuti vrstvu jak pojistněhydroizolační, tak vzduchotěsnou zpracovat technicky co možná nejdokonaleji, zaměříme se nejen na samotné pojistné hydroizolace a parotěsné zábrany s jejich materiálovými vlastnostmi, ale rovněž a velmi důrazně na systémový program doplňků. Pomocí těchto velmi důležitých komponentů v podobě lepicích pásek a lepidel pak obě vrstvy jednoduše a technicky čistě zkompletujeme. Pro řemeslníka není v této chvíli výhodou obsáhlá nabídka výrobce, chaoticky se hemžící nejrůznějšími lepicími páskami a lepidly. Pro rychlé zpracování a dlouhodobou účinnost jsou nejdůležitější jasně definované komponenty. Zpravidla zde platí, že čím je nabídka v tomto směru jednodušší, tím je účinnější. Toto platí jak pro vlastní orientaci v doplňkových produktech, tak pro práci s nimi.

Kritické detaily
Dalšími důležitými detaily jsou nejen dotěsněné konstrukční prostupy, ale rovněž místa, kde pojistné hydroizolace a parotěsné zábrany zakončujeme či napojujeme na přilehlé stavební konstrukce. Do nedávné doby bylo velice často podceňovaným detailem zakončení pojistněhydroizolační vrstvy u okapové hrany. Pojistná hydroizolace zde byla většinou ponechána svému osudu ve formě volně plápolajícího okraje v místě okrajů krokví či ledabylým spuštěním do okapového žlabu. Takové zpracování je ze strany jedné na míle vzdáleno správnému řemeslnému zpracování, avšak na straně druhé k němu má jen malý krok.

Norma nám přitom říká, že voda, která za určitých podmínek může stékat po pojistné hydroizolační vrstvě, musí být z konstrukce šikmé střechy odváděna regulovaně. Toho lze dosáhnout pouze při použití okapnice, na které poté pojistnou hydroizolaci zakončíme. Pro ještě dokonalejší řešení můžeme pojistnou hydroizolaci k okapnici přilepit (nejlépe k tomuto určeným lepidlem) či pro přilepení využít např. integrované lepicí hmoty, umístěné v jejím podélném okraji. Účinně tímto technickým opatřením zabráníme vzlínání vody po spodní straně pojistné hydroizolace a zafukování větru pod pojistnou hydroizolační vrstvu.

Dalším spolehlivě kritickým místem z hlediska zatékání je konstrukce úžlabí. Zde platí, že pojistná hydroizolace nesmí být perforována hřebíky, kterými se zpravidla přes ni kotví úžlabní kontralatě. Správný postup je totiž zcela opačný. Nejprve přikotvíme úžlabní kontralatě (cca 200 mm od spodní hrany úžlabí), poté do vzniklého meziprostoru vložíme a vytvarujeme pás pojistné hydro¬izolace, který zakončíme na horní hraně úžlabní kontralatě. Pojistnou hydroizolaci z přilehlé plochy pak přivedeme a zakončíme opět na horní hraně úžlabní kontralatě.
Tím máme vytvořené vodotěsné úžlabí bez jediné perforace v odtokové ploše. Pokud bychom potřebovali pojistnou hydroizolaci pro lepší dotvarování k úžlabní kontralatě přikotvit, provedeme to za pomoci spon po bocích úžlabních kontalatí asi v jedné polovině jejich výšky. Spony je poté nutno lokálně přelepit systémovou lepicí páskou.

Závěrem
Zpravidla platí, že čím je sklon šikmé střechy nižší (tzn. blíže bezpečnému sklonu daného typu krytiny), či je dokonce nižší než bezpečný sklon, tím pečlivěji a zodpovědněji bychom měli
k navrhování způsobu provedení a k řešení jednotlivých detailů přistupovat. Je až obdivuhodné, jaké informace jsou v takových případech poskytovány jak investorům, tak řemeslníkům
ze strany výrobců některých střešních krytin či prodejců, kteří nabyli dojmu, že díky velikosti svých firem jsou to právě oni, kteří ve spolupráci s materiály nesoucími jejich jméno mohou řídit přírodní zákony, upravovat normy a přetvářet zkušenostmi vytvořená pravidla. S politováním zde můžeme konstatovat, že šikmá střecha je pak zmítána bouří, ve které se stává vrakem a budoucí uživatel většinou trosečníkem.

Více o jednotlivých skladbách i produktech DELTA na www.dorken.cz

podle podkladů společnosti Dörken

1. Detail okapnice; 2. Dotěsnění maloformátových prostupů; 3. Maximálně vodotěsné lepení pomocí samolepicích okrajů po obou stranách fólie; 4. Řešení vodotěsného úžlabí
1. Detail okapnice; 2. Dotěsnění maloformátových prostupů; 3. Maximálně vodotěsné lepení pomocí samolepicích okrajů po obou stranách fólie; 4. Řešení vodotěsného úžlabí

URL:
http://www.dorken.cz

Žádost o více informací od firmy Dörken, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Dörken, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iSTAVinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantní dodavatele. Využijte funkci Hromadný dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.