Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
9. 9. 2009

DELTA-MAXX COMFORT, „tepelněizolační“ hydroizolace

 

V době nedávno minulé se při zateplování střešních plášťů zdaleka nepoužívala tepelná izolace v takových tloušťkách, jako je tomu dnes. Prostory pod konstrukcemi plášťů šikmých střech rodinných domů byly v převážné většině případů vnímány spíše jako doplňkové a úložné a byly využívány nejvýše k sezónnímu bydlení. Vzhledem k mizivé osvětě a špatné dostupnosti patřičných stavebních izolačních materiálů a vzhledem k nejběžnějšímu způsobu vytápění – především tuhými palivy – se v porovnání s dnešními nároky konstrukce šikmých střech zateplovaly víceméně symbolicky. Svou úlohu zde tehdy nepochybně hrály i nízké ceny paliv.

S otevřením trhů se i k nám rozšířila celá řada dříve nedostupných stavebních materiálů. Díky možnosti výběru vhodných výrobků a celkové relativní cenové dostupnosti se stavebníci začali mnohem více zabývat technickými řešeními konstrukce šikmých střech. I tak se ale kvůli nedostatku praktických zkušeností a nízké informovanosti často chybovalo, jak v návrzích řešení, tak při výběru správného materiálu. Dalším neméně důležitým faktorem pak byl způsob zabudování jednotlivých komponentů do konstrukce. V polovině devadesátých let se do konstrukcí šikmých střech zabudovávaly tepelné izolace nejčastěji v tloušťkách od 100 do 140 mm. Dnes s odstupem času víme, že takto izolované konstrukce střešních plášťů zdaleka nemohou vyhovět nárokům, které jsou na konstrukci kladeny. V létě se vlivem nedostatečné tloušťky tepelněizolačních vrstev podkrovní prostor přehřívá a bez pomoci klimatizační jednotky se stává téměř neobyvatelným. V zimě pak spotřebováváme k udržení příznivého teplotního klimatu energii v nadstandardních objemech. Obojí vede k neustále se zvyšujícím nákladům na spotřebu energie, jejíž cena (jak je u nás osvědčeným zvykem) má rok od roku vzestupnou tendenci.

První „tepelněizolační“ pojistná hydroizolace na světě
Hlavní důvod vývoje a výroby materiálu DELTA-MAXX COMFOR T byl čistě technický, nejde o žádnou marketingovou vějičku. Jedná se alternativu ke stávající konstrukci šikmé střechy, kterou není možné změnit například z důvodu zachování výškové linie střechy (problém řadové zástavby), existence zabudovaných střešních oken, vikýřů apod.

Představme si situaci, kdy bydlíme v řadovém rodinném domku. Šikmá střecha byla v době realizace vyplněna tepelněizolační hmotou o tloušťce 140 mm (před patnácti lety běžný standard). Účty za spotřebovanou energií za vytápění nás postupem doby nutí zvýšit tepelný odpor střešního pláště. Pokud obyvatelé sousedních obytných jednotek s podobnými zásahy nepočítají, jsme nuceni zateplení provést bez narušení výškové úrovně střechy. Ve střeše máme navíc vikýře (nebo střešní okna), jejichž výškovou úroveň bychom v případě nastavení krokví museli rovněž upravit.

Jedinou a současně nejšetrnější variantou s maximální možnou účinností je použití technického pásu DELTA-MAXX COMFORT. Po sejmutí krytiny a laťování velmi jednoduchým a rychlým způsobem provedeme rovnoběžně s okapovou hranou pokládku pásu MAXX COMFOR T, a to rovnou z role přímo na stávající tepelněizolační vrstvu, postupně po celé ploše sanované střechy. Jednou z hlavních výhod je, že tepelná izolace na bázi polyesteru je z výroby pevně spojena s polyuretanovým pojistným hydroizolačním pásem. Pásy se k sobě po položení navíc slepují pomocí lepicí hmoty integrované v podélném okraji.

Postup sanace je tak rychlý, nekomplikovaný a zároveň umožňuje vytvoření tzv. těsného podstřeší. Pásy se fixují ke konstrukci krovu hřebíky se širokou hlavou a pomocí kontralatí, řezaných nejčastěji na délku 1330 mm, podtěsněných k tomuto účelu dodávanou těsnicí páskou, která je součástí každé role materiálu MAXX COMFOR T. Kontralatí přibitou přes tepelněizolační a zároveň pojistný hydroizolační pás MAXX COMFOR T se tento pás stlačí na tloušťku 10 mm v celé šířce i délce kontralatě. Právě z tohoto důvodu je nezbytně nutné použití těsnicí pásky pod kontralatí, protože se k ní za určitých klimatických podmínek může vlivem netěsností krytiny dostat vlhkost. Přidáním pásu MAXX COMFOR T ke stávající 140mm vrstvě tepelněizolační hmoty razantně zvýšíme celkový tepelný odpor konstrukce.

Splnění požadavků tepelně-technických norem
Tepelně-technická norma vyžaduje jak při budování novostavby, tak při rekonstrukci střechy dodržení maximální hodnoty koeficientu prostupu tepla U = 0,24 W/(m2.K). U mnoha šikmých střech nelze této hodnoty bez dalších náročných opatření dosáhnout. Šikmá střecha se 140 mm minerální tepelné izolace (třída tepelné vodivosti 035) mezi krokvemi, s omítnutou dřevovláknitou deskou pod krokvemi (např. heraklitem) a difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací na krokvích bude mít hodnotu U kolem 0,275 W/(m2.K). Při kombinaci 140 mm minerální tepelné izolace (třída tepelné vodivosti 035) a fólie DELTAMAXX COMFOR T je dosaženo hodnoty U přibližně 0,236 W/(m2.K). DELTA-MAXX COMFORT snižuje tepelné ztráty i o více než 20 % a pomáhá výrazně snížit náklady na vytápění. Pás lze zahrnout do tepelnětechnického výpočtu pro vytvoření energetického průkazu budovy.

Příklad
Spotřeba energie na vytápění podkroví se šikmou střechou o ploše 160 m2 a stávající tloušťce tepelné izolace 140 mm (třída tepelné vodivosti 035) je cca 3350 kWh ročně. Po celoplošné sanaci s použitím materiálu DELTA-MAXX COMFOR T se započtením stlačení pásů pod kontralatěmi na 10 mm tuto spotřebu snížíme na hodnotu cca 2200 kWh/rok.

DELTA MAXX COMFORT rozšiřuje skupinu technických materiálů DELTA, které při výstavbě navyšují investiční náklady. Jedná se však o technické řešení, které při současných cenách energií zajištuje návratnost zvýšené pořizovací ceny materiálu ve formě energetických úspor, a to v přijatelné době. Podrobné technické parametry fólií DELTA MAXX COMFORT jsou k dispozici na www.dorken.cz.

podle podkladů společnosti Dörken, s. r. o.

URL:
http://www.dorken.cz

Žádost o více informací od firmy Dörken, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Dörken, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iSTAVinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantní dodavatele. Využijte funkci Hromadný dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.