Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
24. 7. 2013

Akustický komfort na nejvyšší úrovni s cihlami HELUZ AKU 17,5 MK

 

Letos na trh uvedená akustická cihla HELUZ 17,5 MK potvrdila své kvality tím, že byla za vysoký zvukový útlum oceněna na stavebních veletrzích (Brno, Bratislava). Zdivo z těchto cihel má hodnotu vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB, což je při tloušťce s oboustrannou omítkou 20,5 cm hodnota, kterou nenabízí žádný produkt jiného výrobce cihel v České republice.

Další možné použití cihel je např. pro dělicí stěny řadových domů, dvojdomů, ve formě dvojité stěny s vloženou minerální izolací např. Knauf iInsulation ADN nebo obdobné varianty izolantu z čedičových nebo skelných vláken s obdobným činitelem zvukové pohltivosti. Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw sendvičové stěny z cihel HELUZ AKU 17,5 MK s vloženou minerální vlnou Knauf Insulation ADN tl. 50 mm byla změřena v akreditované laboratoři CSI Praha a.s. Při celkové tloušťce stěny včetně omítek 430 mm byla hodnota Rw = 62,4 dB, po zaokrouhlení Rw = 62 dB. Jedná se o nejlepší poměr mezi tloušťkou konstrukce a dosaženou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti.

Jak ukázaly další testy sendvičové konstrukce, tak zdivo bez problémů vyhoví normovým požadavkům na stavbě, kde se musí uvažovat i s přenosem zvuku tzv. vedlejšími cestami (přilehlými konstrukcemi). Stavební neprůzvučnost otestovala společnost HELUZ ve vlastní laboratoři odpovídající svým charakterem podmínkám stavby. Zde se dosáhlo výsledku R´w = 58 dB. Tato hodnota splňuje s jistotou normový požadavek pro řadové domy a dvojdomy R´w = 57 dB Korekce na šíření zvuku vedlejšími cestami v laboratoři HELUZ odpovídá k = 4 dB, což je poměrně vysoká hodnota. Je nutno brát v potaz, že u řadových domů a dvojdomů je vnitřní dělící stěna konstruována ze dvou oddělených zdí až k vnějšímu líci obvodových stěn. Laboratoř společnosti HELUZ má obvodové stěny bez přerušení, to se právě odráží ve vyšší korekci šíření zvuku vedlejšími cestami. Samotná hodnota k se v běžných zděných domech pohybuje v rozmezí 2-3 dB. Jednotlivé rozdíly v průběhu závislosti vzduchové neprůzvučnosti z akreditované laboratoře CSI Praha a.s. a stavební laboratoře HELUZ jsou vidět na obrázku 1.

Rekapitulace

Zdivo z cihel HELUZ AKU 17,5 MK prošlo úspěšně důkladným testováním v akustických laboratořích, kde se dosáhlo nadstandardních hodnot neprůzvučnosti. Cihly jsou vyráběny v pevnosti 20 MPa, což zaručuje vysokou pevnost zdiva. Vhodnost použití cihel HELUZ AKU 17,5 MK dle normy ČSN 73 0532 shrnuje tabulka 1. V případě vyšších požadavků na hodnotu Rw konstrukce, lze v případě dvojité konstrukce použít větší tloušťku minerální vlny např. 100 mm, poté se pro tuto konstrukci předpokládá hodnota Rw = 66 dB.

Uplatnění cihel je pro administrativní budovy, řadové domy, hotely a ubytovací zařízení, nemocnice školy dále např. k obezdění výtahových šachet.

Kromě samotných zkoušek jsou pro odbornou veřejnost připraveny doporučené stavební detaily, které byly vypracovány s ohledem na potlačení přenosu zvuku vedlejšími cestami. Tyto detaily je možné stáhnout na webových stránkách www.heluz.cz.

Tabulka 1: Vhodnost použití cihel HELUZ AKU 17,5 MK. Bližší informace pro posouzení konstrukcí jsou uvedeny v ČSN 73 0532.

S cihlami HELUZ AKU 17,5 MK zaručíte akustický komfort pro klidné a spokojené bydlení.

Dle podkladů společnosti HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

Akustický komfort na nejvyšší úrovni s cihlami HELUZ AKU 17,5 MK

URL:
http://www.heluz.cz

Žádost o více informací od firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
 
Další informace získáte od firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iSTAVinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantní dodavatele. Využijte funkci Hromadný dotaz.
     


Viz také:
03. - Konstrukce svislé a vodorovné, konstrukční systémy

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.