Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
22. 8. 2017

Chovejte se ekologicky, budujte zelené střechy

 

V posledních letech jsme svědky postupných klimatických změn, které se v našich zeměpisných šířkách projevují střídáním velkého sucha s přívalovými dešti. Vlivem sucha dochází k vysychání řek, snižování kvality vody či nedostatku podzemních vod, přívalové deště zase způsobují lokální záplavy, erozi půdy a ekonomické škody na zemědělských porostech. Tyto vlivy však lze snadno mírnit. Třeba budováním zelených střech.

Zelené střechy jsou v současnosti v Evropě velmi populární a využívají se nejen v případě velkých administrativních či komerčních center, ale v čím dál větší míře i na obytných a rodinných domech. Jakkoli je jejich existence známa už z antického období, jejich moderní koncepce pochází až z 60. let minulého století z Německa, odkud se pak rozšířila do dalších zemí. Díky svým schopnostem zadržovat a pozvolna odpařovat vodní srážky, zelené střechy úspěšně pomáhají při řešení problematiky přívalových dešťů a zároveň mají skvělé tepelněizolační vlastnosti. Zelená střecha je ekologická, estetická a vysoce funkční zároveň. Bývá částečně nebo zcela pokrytá půdou a vegetací umístěnou nad hydroizolační membránu a může rovněž obsahovat další vrstvy, například kořenovou bariéru či systémy odvodnění a zavlažování.

3 v 1: funkce, ekologie i estetika

Zelené střechy poskytují řadu výhod. Dokážou absorbovat srážky, které se ve vegetaci zadržují a pozvolně odpařují, a pomáhají zabraňovat náhlým povodním, jejichž vznik je typický pro přívalové deště. Tím, že zpomalují odtok dešťové vody, zamezují přetížení kanalizační sítě včetně čistíren odpadních vod. Vegetace střešních zahrad zároveň chrání životní prostředí; absorbuje škodliviny z ovzduší, obohacuje vzduch kyslíkem a váže oxid uhličitý, což je velmi přínosné zvláště ve městech. Zároveň chrání střechu před teplotními rozdíly i poškozením a omezuje průnik hluku do budovy. A v neposlední řadě se jedná o vhodné prostředí pro růst vegetace a život mnoha druhů živočichů.

Nezanedbatelné je rovněž estetické hledisko střešních zahrad a také fakt, že díky postupnému odpařování vodních srážek přispívají ke snížení efektu tzv. městského tepelného ostrova a ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí.

I zelená střecha potřebuje odvodňovací systém

To, že je zelená střecha umožní, aby se minimálně 40 % srážkové vody odpařilo zpět do ovzduší, neznamená, že není potřeba takovou střechu vybavit odvodňovacím systémem. V praxi se odvod dešťových vod z plochých střech řeší buď tradičním gravitačním způsobem anebo s využitím modernějších podtlakových systémů, které jsou v případě zelených střech vhodnějším řešením. Je to zejména proto, že umožňuje využít menší počet střešních vtoků, svodných potrubí uvnitř objektu a kanalizačních přípojek pod objektem, než je tomu v případě systému gravitačního, a navíc dokáže odvést více vody za kratší dobu, a potrubí proto může mít podstatně menší průměr. Protože díky podtlaku proudí voda v potrubí skutečně rychle, nehrozí ani usazování nečistot a není třeba vynakládat energii ani náklady na pravidelné čistění potrubí. Podtlakový systém využívá vodorovných sběrných potrubí, které se konstruují beze spádu a nachází se pod střešní konstrukcí. Svislé potrubí (stoupačka) na konci systému pak postačí hned pro několik vtoků a na ležatou kanalizaci je lze připojit v tom nejvhodnějším místě, což usnadní projektování stavby.

Pozor na správné střešní vtoky

Před volbou konkrétního systému odvodnění by si měl každý investor zjistit, zda zvolený systém zahrnuje střešní vtoky pro jeho konkrétní skladbu střechy. Jiné vtoky jsou totiž zapotřebí pro zateplené střechy, jiné na pochozí či pojezdové a jiné na zelené. Příkladem systému, který zahrnuje střešní vtoky pro všechny typy střech, Wavin QuickStream. Kromě nich zahrnuje i odvodňovací potrubí, a to v materiálu HDPE a k dispozici je i celá řada tvarovek. Potrubí a tvarovky z PE materiálu se svařují. Spoje materiálu PE jsou trvale nerozebíratelné a při správném provedení 100 % těsné, což je pro odvod dešťové vody uvnitř objektů nejoptimálnější řešení. Pružnost materiálu a vysoká pevnost kvalitního sváru navíc zvyšují bezpečnost a funkčnost celého systému.

Autor příspěvku: Michal Runštuk, dle podkladů společnosti Wavin Ekoplastik.

Chovejte se ekologicky, budujte zelené střechy

Viz také:

06. - Střechy a příslušenství
20. - Venkovní plochy

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.