Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
25. 5. 2010

HODOTHERM – nový cihelný systém od společnosti KM Beta

 

Hrubou stavbu, zahrnující nejen zdi a střechu, ale nově také stropy, je možné kompletně realizovat z materiálů KM Beta. Společnost KM Beta, a. s., největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových bloků, totiž zakoupením Cihelny Hodonín nově zahrnula do své výroby také ucelený pálený cihelný systém HODOTHERM. Jeho součástí jsou, kromě nosného zdiva, věncovek, překladů a příčkovek, také stropní prvky. Právě stropní konstrukce považuje společnost KM Beta, a. s., z hlediska doplnění stávající nabídky za zásadní.

Systém HODOTHERM vyrábí Cihelna Hodonín, která je od listopadu loňského roku již třetím výrobním závodem společnosti KM Beta, a. s. Ke stávající výrobě betonové střešní krytiny a vápenopískových zdicích bloků v Kyjově a Bzenci tak KM Beta připojila ještě cihlářskou výrobu v Hodoníně. V současné době probíhá zavádění nových technologií a obnova výroby. Původní vybavení cihelny bylo z velké části nahrazeno novými, modernějšími technologiemi od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Téměř veškerý stávající sortiment výrobků Cihelny Hodonín bude postupně vylepšen tak, aby odpovídal požadavkům současného stavebnictví.

Stropy HODOTHERM

Systém HODOTHERM nabízí možnost řešení stropních konstrukcí pomocí stropních nosníků HODO a stropních vložek MIAKO a nebo pomocí stropních vložek HURDIS. Výhody těchto řešení, spočívající především ve vynikajících tepelně izolačních schopnostech keramiky, ve variabilitě obou systémů, nenáročné montáži a cenové dostupnosti, jsou důvodem, proč jsou i v dnešní době keramické stropy ve velké oblibě.

Stropní vložky HODO MIAKO se při montáži stropů používají jako vložky mezi keramicko-betonové stropní nosníky KT-CH. Nosníky se ukládají na nosné zdivo do lože z cementové malty. Samotné vložky MIAKO 15/62,5 (19/62,5; 23/50) není třeba ukládat do maltového lože. Po řádném navlhčení celé konstrukce se mezery mezi nosníky a stropními vložkami vyplní betonem C16/20 řídké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat celkovou desku nad vložky MIAKO - jedná se o nosnou část zabezpečující nosnost konstrukce a doplňující celkovou tloušťku stropu na 190, 210, 230, 250, 270 nebo 290 mm. Nosník plní svou funkci až po zmonolitnění stropu a po době, kdy beton na vrchní straně stropu dosáhne normou stanovené pevnosti. Více o montáži stropních konstrukcí pomocí vložek HODO MIAKO na www.hodotherm.cz.

Keramická deska HURDIS se ukládá na ocelové nosníky, konkrétně na jejich dolní příruby, a to do maltového lože. Po uložení desek se jejich povrch v celém půdorysu pokryje separační vrstvou (např.: geotextilií nebo lepenkou apod.). Prostor mezi nosníky nad deskami se vyplňuje materiálem sloužícím k tepelné nebo zvukové izolaci, a to do výše horního povrchu nosníků (např.: perlitbetonem, keramzitbetonem, expandovaným polystyrénem). Jako výplňový materiál se nesmí použít hutný konstrukční beton. Pokud se k vnějším stěnám desek doplňuje beton (např. u prostupů), je nutné zajistit, aby nedošlo ke spojení betonu s keramikou. Více o montáži stropních konstrukcí pomocí vložek HURDIS na www.hodotherm.cz.

Cihelně Hodonín je letos 150 let

Tradice výroby v Cihelně Hodonín sahá až do roku 1860, kdy byl výrobní závod založen. V té době se ale jednalo jen o malou obecní cihelnu s ruční výrobou. Roku 1870 byla cihelna zakoupena hodonínskou průmyslnickou rodinou Redlichů. Noví majitelé začali závod výrazně rozšiřovat. V roce 1904 se tak stal z malé cihelny závod, který zaměstnával více než 100 lidí, především z Hodonína.

Bohatá ložiska kvalitních surovin vedla k rozsáhlé výstavbě a rekonstrukci závodu, která byla dokončena roku 1911. Cihelna Hodonín se po ní stala největším cihlářským závodem ve střední Evropě. První světová válka však vývoj závodu zastavila. Hospodářská krize, která začala v roce 1931, silně zasáhla i cihláře. V letech 1931 – 1936 se cihlářské zboží vyrábělo jen v letním období. V zimě se výroba zastavila a dělníci zůstali bez práce. Jejich jediným příjmem byla tzv. žebračenka.

Po 15. březnu 1939 byla do vedení závodu nasazena německá správa. Při bombardování 20. listopadu 1944 byl závod vážně poškozen. Navíc ustupující vojska německé armády zde nacházela úkryt a po jejich odchodu zůstala cihelna vypálená a zcela zničená. Po osvobození byl závod znovu vybudován, výroba začala 1. dubna 1946. Od tohoto roku byl závod součástí Moravskoslezských cihelen, po roce 1950 pak základem národního podniku Hodonínské cihelny. V roce 1971 došlo k rozsáhlé rekonstrukci zařízení závodu.

Společnost Cihelna Hodonín, s. r. o., vznikla v roce 1992 privatizací největšího závodu s. p. Hodonínské cihelny.

podle podkladů společnosti KM Beta

HODOTHERM – nový cihelný systém
HODOTHERM – nový cihelný systém

URL:
http://www.kmbeta.cz

Žádost o více informací od firmy KM Beta, a. s.
 
Další informace získáte od firmy KM Beta, a. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iSTAVinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantní dodavatele. Využijte funkci Hromadný dotaz.
     


Viz také:
03. - Konstrukce svislé a vodorovné, konstrukční systémy

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.