Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
9. 4. 2013

LindabConstruline – stavební systém pro suchou výstavbu nízkoenergetických a pasivních objektů

 

Společnost Lindab, známá především svými střešními krytinami a systémem odvodnění LindabRainline, má ve svém sortimentu i kompletní systém pro realizaci obytných staveb a nástaveb v nízkoenergetickém, nebo pasivním standardu – LindabConstruline. Jedná se o systém suché výstavby, kde hlavním nosným prvkem stavby je skelet z tenkostěnné pozinkované oceli, doplněný minerální vlnou a sádrovláknitými deskami Fermacell pro dosažení optimálních požadovaných vlastností stavby.

Doporučené parametry obvodového pláště – výchozí podmínky pro splnění nízkoenergetických, nebo pasivních parametrů staveb – jsou v systému LindabConstruline snadno dosažitelné:

Velká tepelná vodivost oceli je eliminována speciálními štěrbinami v profilech v kombinaci s malou tloušťkou profilů (1-1,5 mm). Tím roste plocha tepelné izolace a celkový součinitel prostupu tepla výrazně klesá, čímž je srovnatelný s dřevostavbou. Výhodou oceli je i možnost větších rozponů a nižší hmotnost. Použitá ocel má zaručené mechanické vlastnosti, je v čase stálá a není náchylná na napadání plísněmi a houbami.

Malá tloušťka skladeb je umožněna díky tomu, že každá vrstva skladby plní svůj úkol – ocelový skelet pro zajištění tuhosti a pevnosti, tepelná izolace pro zabránění úniku tepla, oplášťovací sádrovláknité desky pro pohledovou funkci v interiéru, ochranu proti požáru a zajištění mikroklimatu při regulaci vlhkosti, parobrzdná fólie pro kontrolovanou difuzi vodních par. Vnější charakter objektu je pak dotvářen vlastní fasádou – kontaktním zateplením nebo obkladem s provětrávanou mezerou a tepelnou izolací.

Výhodou na první pohled subtilních konstrukcí s malou tloušťkou je zvýšení užitné plochy při zachování stejného obestavěného půdorysu, oproti zdivu s podobnými tepelně-technickými parametry lze ušetřit na tloušťce stěny i více než 20 cm! Tzn. že například pro objekt s půdorysnou plochou 80 m2 lze ušetřit až 7 m2, což je plocha celé koupelny.

Zkoušky prokázaly, že konstrukce s ocelí, minerální vlnou a sádrovláknitými deskami dovolují vytvoření efektivnější akusticky izolační skladby než konstrukce z jiných materiálů. Vždyť např. obvodová stěna tl. 315 mm má vzduchovou neprůzvučnost více než 63 dB, což je o 30% víc než je maximální požadovaná hodnota v rušných oblastech pro místnosti bytů a o 15% více než je požadavek na mezibytové příčky.

Nízká hmotnost systému významně snižuje náklady na dopravu stavebních materiálů a přesuny hmot při výstavbě. Vždyť standardně se hmotnosti skladeb LindabConstruline pohybují mezi 50 až 80 kg/m2, což je ve srovnání se zděnými konstrukcemi zhruba 6x až 10x míň. To následně umožňuje subtilnější dimenzování založení objektů nebo provést nástavbu a přístavbu tam, kde to klasickou stavební technologií možné není.

Systém je vhodný k výstavbě rodinných domů, administrativních i menších průmyslových staveb a staveb občanské vybavenosti, i pro nástavby na stávající zděné a ŽB objekty. Montáž může probíhat buď jako přímá staveništní, nebo s přípravou panelů ve výrobně, čímž se opět urychlí celý proces realizace. Rodinný dům lze touto technologií realizovat v řádu několika týdnů.

Více informací lze získat dotazem ve společnosti Lindab.

LindabConstruline – stavební systém pro suchou výstavbu nízkoenergetických a pasivních objektů

URL:
http://www.lindab.cz

Žádost o více informací od firmy Lindab, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Lindab, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iSTAVinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantní dodavatele. Využijte funkci Hromadný dotaz.
     


Viz také:

01. - Základní stavební materiály a výrobky
03. - Konstrukce svislé a vodorovné, konstrukční systémy

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.