Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
3. 6. 2011

Rekonstrukce nalehko

 

Při celkové rekonstrukci staré chalupy v Rokytnici nad Jizerou došlo také na střechu a okapový systém. Původní eternitové šablony již pomalu dosloužily a majitel byl tak postaven před nevyhnutelnou otázku „co se střechou?“

Volba nové krytiny byla ovlivněna několika aspekty. Váha krytiny musela být zvolena tak, aby vyhovovala únosnosti krovu a vůbec celé konstrukci staré chalupy. Krov byl dimenzován na lehkou eternitovou krytinu, nebyl by tedy problém provést rekonstrukci v podobě vláknocementové krytiny. Majitelé se ovšem rozhodli pro změnu na plechovou krytinu. K tomuto rozhodnutí je vedla zkušenost s velkým výskytem mechu a lišejníku, který se ve velké míře usadil na původním eternitu z okolních stromů. Povrch krytiny Lindab Topline je naprosto hladký, nehrozí tedy usazování nečistot a tvorba mechů a lišejníků. Váha krytiny Lindab Topline je 5 kg/m2, což je oproti skládané betonové nebo pálené krytině asi 1/10 váhy. Další výhodou krytiny je velkoformátové provedení, takže se krytina pokládá v pásech, které jsou 1 m široké a až 6 m dlouhé. Výsledná plocha střechy je celistvá s minimálním počtem spár, nehrozí tak zafukování sněhu pod střešní krytinu. Vzhledem k oblasti, kde se chalupa nachází, i tuto přednost majitelé velmi ocenili.

Pohádková roubenka s novou střechou
Po demontáži eternitové krytiny a podkladní lepenkové vrstvy, přišlo na řadu očištění prkenného záklopu, který byl následně napuštěn ochranným prostředkem proti dřevokazným houbám a škůdcům. Na připravené bednění byla položena kontaktní difuzní folie a laťování skládající se z kontralatí a latí rozměru 40 x 60 mm. Díky kontralatím byla zajištěna dostatečná větrací mezera, pro odvětrání střešního pláště starého domu.

Po nalaťovaní střechy se mohlo přistoupit k samotné pokládce krytiny a montáži dalších souvisejících prvků. Nejprve přišly na řadu žlabové háky a okapový plech. Vzhledem k tomu, že obě střešní plochy mají proměnlivý spád, zhruba v 1/3 dochází k drobnému zlomu, bylo nutné tento přechod vyřešit. U taškových tabulí Lindab lze zalomení střešní plochy řešit velmi jednoduše, pokud se nejedná o odchylku větší než 15°. Další podmínkou je, že zlom musí být proveden v místě odskoku taškové tabule, což je možné provést po každých 40 cm. Pokud nelze některou z podmínek splnit, lze provést zlom pomocí přechodového plechu a krytinu napojit ze dvou dílů. V tomto případě si montážníci založili krytinu tak, aby zlom vyšel do potřebného místa. Krytina je tedy u okapu odsazena o pár centimetrů od hrany okapového plechu, což je z funkčního i estetického hlediska zcela v pořádku.

Šedá domu sluší
Další práce již pokračovaly zcela standardně a dokončení střechy proběhlo velmi rychle. Vhodně zvolený tmavošedý odstín krytiny Lindab Topline velmi dobře koresponduje s charakterem z části roubené a z části zděné chalupy. Dobře zvolený materiál a správně provedená rekonstrukce střechy zajišťuje spolehlivou ochranu v náročných klimatických podmínkách oblasti Krkonoš.

V souladu s přírodou
Vraťme se ještě k začátku celé rekonstrukce, kdy bylo nutné vyřešit otázku, jak zacházet s eternitovými šablonami, které obsahují nebezpečný azbest? Touto otázkou se jistě zabývá nebo bude zabývat každý, kdo má na chalupě, domku či chatě starší eternitovou krytinu. V následujících řádcích se ve stručnosti pokusíme poradit, jak postupovat?

Proč je azbest škodlivý?
Azbest je materiál, který má podobný osud jako freony. Pro své skvělé vlastnosti (je nehořlavý, nejedovatý a levný) se hojně rozšířil jako izolační přísada ve stavebních materiálech. Pak se ale zjistilo, že jeho mikroskopická vlákna mohou způsobovat rakovinu plic. Záludnost azbestu je v tom, že nemoc můžete dostat třeba až za deset nebo třicet let od doby, kdy jste mu byli vystaveni. Riziko je neviditelné a vzdálené v čase. Snad proto je mu v ČR věnováno tak málo pozornosti. Azbest můžete najít v nejrůznějších stavebních materiálech, od střešních krytin (tzv. eternit), přes potrubí kanalizačních stoupaček, opláštění vzduchotechnických rozvodů, až po volně stojící zástěny ke kamnům nebo jako podložky pod starými elektrickými vypínači. Z azbestu mohou být izolační nástřiky na stěnách nebo mezi zdmi a obložením budov.

Jak postupovat?
1) Při provádění stavebních úprav domů, je nutno se nejprve obrátit pro radu na místně příslušný stavební úřad obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu.

2) Po dohodě se stavebním úřadem stavba nebo stavební a udržovací práce podléhají buď „ohlášení“ nebo je nutno zpracovat přímo projektovou dokumentaci, která podléhá územnímu a stavebnímu řízení.

3) Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů k bezpečnému odstranění. Je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno rozptylování prachu s obsahem azbestu do okolí. Azbestové stavební materiály musí být při demontáži a bouracích pracích přinejmenším vlhčeny. Do okolního prostředí se nesmí dostávat vzduch kontaminovaný azbestovým prachem. Odpady musí být ihned po svém vzniku neprodyšně zabaleny a utěsněny a odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich odstranění (likvidaci).

4) V prostorech, kde je manipulováno s azbestovými stavebními prvky a odpady je nutno chránit sebe a členy rodiny i okolí před pobytem v prostředí, které je kontaminováno prachem s obsahem azbestu. Důležité je provést po stavebních úpravách důkladný úklid všech prostor od prachu mokrou cestou (s použitými úklidovými pomůckami – např. hadry apod. je třeba nakládat obdobně jako s azbestovými odpady – po použití je ještě mokré neprodyšně obalit a zajistit jejich bezpečné odstranění).

Marek Dítě,
Lindab

Bezúdržbová profilovaná krytina Lindab Topline – volba pro rekonstrukci eternitových střech.
Bezúdržbová profilovaná krytina Lindab Topline – volba pro rekonstrukci eternitových střech.

URL:
http://www.lindab.cz

Žádost o více informací od firmy Lindab, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Lindab, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iSTAVinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantní dodavatele. Využijte funkci Hromadný dotaz.
     


Viz také:
06. - Střechy a příslušenství

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.